Hva med å 3D male miljøgata ?

Det er mye snakk om hvordan man skal trekke turister til Dokka…….

Her er et forslag.

Hva med å male litt 3 dimensjonalt rundt omkring ?
Vil trekke turister fra både inn og utland.