Telefonliste oppmenn
Lag: Kontaktperson: Telefon:
Backe Oppland Jan Olav Sagbakken 91 35 09 59
Opplandske Betong 1 Tormod Sveen 97 09 02 48
Opplandske Betong 2 Ivar Terje Bergum 97 68 93 21
Ungt og gammalt Svein E. Rustestuen 90 17 51 43
Rustfrie Bergh Ann Kristin Kjeldsrud 97 09 02 47
Team Torpa 1 Anne Beathe Bakken 90 89 40 22
Team Torpa 2 Aslak Bakke 90 84 95 38
Vokks Terje Roen 90 52 33 02
     
     
     
     
     
     
Resultater og andre ting som ønskes publisert på 
www.rudberg.as sendes:
Mail: skyting@rudberg.as
Resultater kan også legges i postkassa 
i Gamleveien 28 på Dokka.
SMS/MMS til tlf nr. 909 12450