Telefonliste oppmenn
Lag: Kontaktperson: Telefon:
     
Backe Oppland Jan Olav Sagbakken 91 35 09 59
Kistefos Møbler  Audun Larsen 90 69 35 30
Opplandske Betong 1 Tormod Sveen 97 09 02 48
Opplandske Betong 2 Ivar Terje Bergum 97 68 93 21
Ungt og gammalt Hans Arve Rustestuen 97 14 60 48
Rustfrie Bergh Torstein Berget 99 27 32 25
Team Torpa 1 Anne Beathe Bakken 90 89 40 22
Team Torpa 2 Aslak Bakke 90 84 95 38
Vokks  Terje Roen 90 52 33 02
Dæhli Vel Kai Tore Schjørlien 91 87 93 38
     
Resultater og andre ting som ønskes publisert på 
www.rudberg.as sendes:
Mail: skyting@rudberg.as
Resultater sendes på mail, legges i postkassa
i Gamleveien 28 på Dokka, elles sendes som
SMS/MMS til tlf nr. 909 12450