Telefonliste oppmenn
Lag: Kontaktperson: Telefon:
Backe Oppland Jan Olav Sagbakken 91 35 09 59
ElementPartner 1 Åge Rustestuen 95 17 36 86
ElementPartner 2 Hans Arve Rustestuen 97 14 60 48
Rustfrie Bergh Torstein Berget 99 27 32 25
Team Torpa 1 Anne Beathe Bakken 90 89 40 22
Team Torpa 2 Aslak Bakke 90 84 95 38
Vokks Terje Roen 90 52 33 02
     
     
     
     
     
     
     
Resultater og andre ting som ønskes publisert på 
www.rudberg.as sendes:
Mail: skyting@rudberg.as
Resultater kan også legges i postkassa 
i Gamleveien 28 på Dokka.
SMS/MMS til tlf nr. 909 12450