Lagoversikt m/ skyttere
Lagopsett for sesongen 2022 / 2023
Rustfrie Bergh : Backe Oppland
Ann Kristin Kjeldsrud (oppmann) Jan Olav Sagbakken (oppmann)
Gunnar Søreng Jostein Granseth
Bjarne Sveen Arnfinn Madsstuen
Torstein Berget Vidar Sleperud
Steinar Bakken Aage Embergsrud
Stine Hasvold Terje Holm
Dag Sørum
Team Torpa 1 Eskil Tørhaug
Anne Beathe Bakken (oppmann) Opplandske Betongindustri 1
Hans Morten Ulsakerhaugen Tormod Sveen (oppmann)
Hans Solbrekken Ruud Ivar Sveen
Helene Volehaugen John Sveen
  Åge Rustestuen
Team Torpa 2 Opplandske Betongindustri 2
Aslak Bakke (oppmann) Ivar Terje Bergum (oppmann)
Lage Bakken Trond Erling Andersen
Lars Peder Tomter Kåre Thomas Stensrud
Sondre Nydahl Ola Strøm
  Bjørn E. Andersen
  Jonas Sveum
VOKKS 1 Ungt og gammalt
Terje Roen (oppmann) Svein E. Rustestuen
Paul Brandvold Hans Arve Rustestuen
Kai A. Tøristuen Idar Rustestuen
Anders Hagenborg Rune Brattsveen
Lisbeth Gulbrandsen
Det er ikke tillatt å systematisk delta på mer enn ett lag i løpet av sesongen