50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 18.01.2023 21:30
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Ant.50 skiver
Helene Volehaugen Team Torpa 1 46 46 47 47 48 2 2 2 2                                                 9
Jonny Lybekk Ungt og gammalt 47 47 48                                                             3
Olav Kirkerud Bache Oppland 47 48                                                               2
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 46                                                                 1
Terje Holm Bache Oppland 50                                                                 1
Hans S. Ruud Team Torpa 1 2                                                                 1
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
SUM 50 SKIVER: 17