50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 13.12.2021 11:31
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Ant.50 skiver
Helene Volehaugen Torpa 1 46                                                                 1
Thomas Bjørke Opplandske Betong 1 48                                                                 1
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
SUM 50 SKIVER: 2