50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 16.04.2023 15:31
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Sum
Helene Volehaugen Team Torpa 1 46 46 47 47 48 2 2 2 2 4 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 11 11 11 11 12 12 12 12 10 10 10 10 10 36
Jonny Lybekk Ungt og gammalt 47 47 48 3 7 10 10 11                                                         8
Hans S. Ruud Team Torpa 1 2 4 4 8 11 12 12 10                                                         8
Jonas Sveum Opplandske Betong 2 46 46 46 6 6 7                                                             6
Olav Kirkerud Bache Oppland 47 48 4 6 7                                                               5
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 46 4 12 12                                                                 4
Terje Holm Bache Oppland 50 4 10                                                                   3
Rita Kristin Fossen Ungt og gammalt 10 10                                                                     2
Pål Skogen Team Torpa 2 7 8                                                                     2
Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 10 12                                                                     2
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh 10                                                                       1
Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 2 12                                                                       1
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 10                                                                       1
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            0
                                                                            0
SUM 50 SKIVER: 79