Topp 25 pr. uke alle skyttere
Beste skyttere pr. uke
  = Alle kamper ferdigskutte, resultatet er endelig
Nr. Navn Lag Poeng Uke Nr. Navn Lag Poeng Uke
1 Helene Volehaugen Team Torpa 1 294 43/18 1 Helene Volehaugen Team Torpa 1 295 5/19
2 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 286 2 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  288
3 Terje Holm Backe Oppland 286 3 Hans S. Ruud Team Torpa 1 288
4 Hans S. Ruud Team Torpa 1 284 4 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 287
5 Jostein Granseth Backe Oppland 284 5 Terje Holm Backe Oppland 286
6 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 282 6 Sondre Nydahl Team Torpa 2 285
7 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  282 7 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 284
8 Anders Hagenborg Vokks  281 8 Johnny Lybekk Ungt og gammalt 283
9 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 280 9 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 283
10 John Sveen Opplandske Betong 1 279 10 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 282
11 Steinar Bakken Rustfrie Bergh  277 11 Torstein Berget Rustfrie Bergh  281
12 Aslak Bakke Team Torpa 2 276 12 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 280
13 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 275 13 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 279
14 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 275 14 Aslak Bakke Team Torpa 2 279
15 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 275 15 Anders Hagenborg Vokks  278
16 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 274 16 Øystein Sandvold Stormark 278
17 Torstein Berget Rustfrie Bergh  274 17 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 276
18 Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 2 273 18 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 275
19 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 272 19 Vidar Sleperud Backe Oppland 274
20 Vidar Sleperud Backe Oppland 272 20 Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  274
21 Ivar Terje Bergum Opplandske Betong 2 270 21 Hans Arve Rustestuen Ungt og gammalt 274
22 Lars Peder Tomter Team Torpa 2 269 22 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 274
23 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 269 23 Idar Rustestuen Ungt og gammalt 273
24 Lage Bakken Team Torpa 2 269 24 Lage Bakken Team Torpa 2 273
25 Rune Brattsveen Kistefos Møbler 1 268 25 Rune Brattsveen Kistefos Møbler 1 271
1 Helene Volehaugen Team Torpa 1 296 45/18 1 Terje Holm Backe Oppland 290 7/19
2 Terje Holm Backe Oppland 286 2 Pål Skogen Team Torpa 2 288
3 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 285 3 Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 287
4 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 283 4 Hans S. Ruud Team Torpa 1 287
5 Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 283 5 Sondre Nydahl Team Torpa 2 287
6 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  283 6 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 285
7 Anders Hagenborg Vokks  282 7 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 284
8 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 282 8 Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 283
9 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 282 9 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 283
10 Sondre Nydahl Team Torpa 2 281 10 Torstein Berget Rustfrie Bergh  282
11 John Sveen Opplandske Betong 1 280 11 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  281
12 Jostein Granseth Backe Oppland 280 12 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 280
13 Hans Arve Rustestuen Ungt og gammalt 279 13 John Sveen Opplandske Betong 1 280
14 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 279 14 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 278
15 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 278 15 Johnny Lybekk Ungt og gammalt 278
16 Aslak Bakke Team Torpa 2 277 16 Anders Hagenborg Vokks  278
17 Torstein Berget Rustfrie Bergh  277 17 Vidar Sleperud Backe Oppland 277
18 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 277 18 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 277
19 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 275 19 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 277
20 Vidar Sleperud Backe Oppland 273 20 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 277
21 Rune Brattsveen Kistefos Møbler 1 273 21 Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 2 275
22 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 270 22 Idar Rustestuen Ungt og gammalt 275
23 Idar Rustestuen Ungt og gammalt 270 23 Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  271
24 Lars Peder Tomter Team Torpa 2 270 24 Hans Arve Rustestuen Ungt og gammalt 271
25 Øystein Sandvold Stormark 269 25 Kai A. Tøristuen Vokks  270
1 Helene Volehaugen Team Torpa 1 296 47/18 1 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  288 9/19
2 Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 292 2 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 288
3 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  291 3 Terje Holm Backe Oppland 287
4 Torstein Berget Rustfrie Bergh  290 4 Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 287
5 Terje Holm Backe Oppland 286 5 Pål Skogen Team Torpa 2 287
6 Pål Skogen Team Torpa 2 286 6 Hans S. Ruud Team Torpa 1 286
7 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 284 7 John Sveen Opplandske Betong 1 286
8 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 284 8 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 285
9 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 283 9 Pål Skogen Team Torpa 1 283
10 John Sveen Opplandske Betong 1 283 10 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 283
11 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 282 11 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 282
12 Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  281 12 Lage Bakken Team Torpa 2 282
13 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 281 13 Sondre Nydahl Team Torpa 2 281
14 Anders Hagenborg Vokks  281 14 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 280
15 Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 280 15 Torstein Berget Rustfrie Bergh  279
16 Jostein Granseth Backe Oppland 280 16 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 279
17 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 279 17 Johnny Lybekk Ungt og gammalt 279
18 Johnny Lybekk Ungt og gammalt 279 18 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 278
19 Aslak Bakke Team Torpa 2 279 19 Aslak Bakke Team Torpa 2 275
20 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 279 20 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 274
21 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 277 21 Anders Hagenborg Vokks  274
22 Øystein Sandvold Stormark 275 22 Idar Rustestuen Ungt og gammalt 273
23 Stine Hasvold Rustfrie Bergh  274 23 Rune Brattsveen Kistefos Møbler 1 273
24 Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 2 273 24 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 273
25 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 272 25 Jostein Granseth Backe Oppland 271
1 Helene Volehaugen Team Torpa 1 293 49/18 1 Helene Volehaugen Team Torpa 1 295 11/19
2 Terje Holm Backe Oppland 288 2 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 287
3 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  288 3 Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 287
4 Hans S. Ruud Team Torpa 1 287 4 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  286
5 Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 287 5 Anders Hagenborg Vokks  283
6 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 285 6 Hans S. Ruud Team Torpa 1 282
7 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 283 7 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 280
8 Anders Hagenborg Vokks  282 8 Torstein Berget Rustfrie Bergh  279
9 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 2 282 9 Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  273
10 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 282 10 Kai A. Tøristuen Vokks  271
11 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 280 11 Rune Brattsveen Kistefos Møbler 1 271
12 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 280 12 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 268
13 Sondre Nydahl Team Torpa 2 279 13 Lars Furuseth Kistefos Møbler 1 268
14 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 279 14 Øystein Sandvold Stormark 267
15 Jostein Granseth Backe Oppland 278 15 Paul Brandvold Vokks  259
16 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 278 16 Ingolf Haugerud Stormark 255
17 Øystein Sandvold Stormark 278 17 Audun Larsen Kistefos Møbler 2 252
18 John Sveen Opplandske Betong 1 278 18 Terje Nydahl Rustfrie Bergh  251
19 Torstein Berget Rustfrie Bergh  277 19 Geir Bjørkengen Kistefos Møbler 2 250
20 Kåre Thomas Stensrud Opplandske Betong 2 277 20 Terje Roen Vokks  247
21 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 276 21 Martine Pettersen Kistefos Møbler 1 240
22 Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  272 22 Roar Loeng Kistefos Møbler 1 235
23 Aslak Bakke Team Torpa 2 270 23 Egil Sandvold Stormark 235
24 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 270 24      
25 Paul Brandvold Vokks  267 25      
1 Helene Volehaugen Team Torpa 1 293 3/19 1       13/19
2 Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 287 2      
3 Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 286 3      
4 Sondre Nydahl Team Torpa 2 286 4      
5 Pål Skogen Team Torpa 2 284 5      
6 Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh  284 6      
7 Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 283 7      
8 Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 283 8      
9 Johnny Lybekk Ungt og gammalt 282 9      
10 Jan O. Sagbakken Backe Oppland 282 10      
11 Jostein Granseth Backe Oppland 281 11      
12 Torstein Berget Rustfrie Bergh  279 12      
13 Anders Hagenborg Vokks  279 13      
14 Kjell I. Løvbrøtte Kistefos Møbler 2 278 14      
15 Terje Holm Backe Oppland 278 15      
16 Idar Rustestuen Ungt og gammalt 277 16      
17 Roger Elton Solhaug Kistefos Møbler 2 276 17      
18 Tormod Sveen Opplandske Betong 1 276 18      
19 Aslak Bakke Team Torpa 2 275 19      
20 Lage Bakken Team Torpa 2 275 20      
21 Bjarne Sveen Rustfrie Bergh  274 21      
22 Øystein Sandvold Stormark 274 22      
23 Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 274 23      
24 Ivar Sveen Opplandske Betong 1 272 24      
25 Trond Erling Andersen Opplandske Betong 2 271 25