Telefonliste oppmenn
Lag: Kontaktperson: Telefon:
Dokka Bilpleie - Esso Dag Morten Jonas 91 12 84 67
Backe Oppland Jan Olav Sagbakken 91 35 09 59
Etnedal Midt I Kåre Stubbene 99 58 39 40
Kistefos Møbler 1 Lars Furuseth 99 03 65 50
Kistefos Møbler 2 Audun Larsen 90 69 35 30
Land Sag Leif Tollefsrud 91 13 70 29
NLK Fagforbundet Bjørnar Ridderhaugen 90 87 03 29
Opplandske Betong 1 Tormod Sveen 97 09 02 48
Opplandske Betong 2 Ivar Terje Bergum 97 68 93 21
Opplandske Betong 3 Nils Ingar Bakken 99 53 34 90
Opplandske Betong 4 Hans Arve Rustestuen 97 14 60 48
Rustfrie Bergh Ann Kristin Kjeldsrud 97 09 02 47
Stormark Ingolf Haugerud 95 06 58 35
Team Torpa 1 Anne Beathe Bakken 90 89 40 22
Team Torpa 2 Aslak Bakke 90 84 95 38
Vokks 1 Terje Roen 90 52 33 02
Resultater og andre ting som ønskes publisert på 
www.rudberg.as sendes:
Mail: skyting@rudberg.as
NB: Sending på fax er ikke lengre mulig.
Resultater kan også legges i postkassa 
i Gamleveien 28 på Dokka.
SMS/MMS til tlf nr. 909 12450