Telefonliste oppmenn
Lag: Kontaktperson: Telefon:
Dokka Bilpleie - Esso Bjørnar Ridderhaugen 90 87 03 29
Backe Oppland Jan Olav Sagbakken 91 35 09 59
Kistefos Møbler 1 Lars Furuseth 99 03 65 50
Kistefos Møbler 2 Audun Larsen 90 69 35 30
Opplandske Betong 1 Tormod Sveen 97 09 02 48
Opplandske Betong 2 Ivar Terje Bergum 97 68 93 21
Ungt og gammalt Svein E. Rustestuen 90 17 51 43
Rustfrie Bergh Ann Kristin Kjeldsrud 97 09 02 47
Stormark Ingolf Haugerud 95 06 58 35
Team Torpa 1 Anne Beathe Bakken 90 89 40 22
Team Torpa 2 Aslak Bakke 90 84 95 38
Vokks 1 Terje Roen 90 52 33 02
Resultater og andre ting som ønskes publisert på 
www.rudberg.as sendes:
Mail: skyting@rudberg.as
Resultater sendes på mail, legges i postkassa
i Gamleveien 28 på Dokka, elles sendes som
SMS/MMS til tlf nr. 909 12450