Lagoversikt m/ skyttere
  Bekreftede skyttere
  Ikke bekreftede skyttere
Lagopsett for sesongen 2017 / 2018
Rustfrie Bergh : Backe Oppland
Ann Kristin Kjeldsrud (oppmann)   Jan Olav Sagbakken (oppmann)  
Gunnar Søreng   Jostein Granseth  
Bjarne Sveen   Arnfinn Madsstuen  
Torstein Berget   Vidar Sleperud  
Steinar Bakken   Aage Embergsrud  
Stine Hasvold   Terje Holm  
Dag Sørum  
Stormark
Ingolf Haugerud (oppmann)   Opplandske Betongindustri 1
Egil Sandvold   Tormod Sveen (oppmann)  
Harald Storsveen   Ivar Sveen  
Øystein Sandvold   John Sveen  
  Åge Rustestuen  
Land Sag
Leif Tollefsrud (oppmann)   Opplandske Betongindustri 2
Tommy Lihagen   Ivar Terje Bergum (oppmann)  
Per Olav Nyhus   Trond Erling Andersen  
Kjell Ivar Løvbrøtte   Kåre Thomas Stensrud  
Ola Strøm  
Etnedal midt i Bjørn E. Andersen  
Thomas Bjørke (oppmann)  
Hans Solbrekken Ruud   Ungt og gammalt
Anders Høitomt   Svein E. Rustestuen  
Kåre Stubbene   Hans Arve Rustestuen  
Kjell Ivar Haugen   Idar Rustestuen  
Gunnar Bergene   Rune Brattsveen  
Kjetil Haugen  
Tommy Bjørke   Kistefos Møbler 1
Lars Furuseth (oppmann)  
VOKKS 1 Anders Bergene  
Terje Roen (oppmann)   Fredrik Johnsen  
Paul Brandvold   Kåre Thomas Stensrud  
Kai A. Tøristuen   Mario Granvang  
Gunnar Løkkebø  
Anders Hagenborg   Kistefos Møbler 2
Audun Larsen (oppmann)  
Team Torpa 1 Roger Elton Solhaug  
Anne Beathe Bakken (oppmann)   Roar Loeng  
Hans Morten Ulsakerhaugen   Geir Bjørkengen  
Lage Bakken   Einar Hjellum  
Helene Volehaugen  
Kjell Arvid Briskodden   Dokka Bilpleie - Esso
Dag Morten Jonas (oppmann)
Team Torpa 2 Einar Hasvold
Aslak Bakke (oppmann)   Carl Robert Hasvold
Halvard Bjørkeli   Daniel Rønsmoen
Terje Nydahl   Morten Nerli
Lars Peder Tomter   Christian Sandberg
Sondre Nydahl   Bjørnar Ridderhaugen
Pål Skogen  
Det er ikke tillatt å systematisk delta på mer enn ett lag i løpet av sesongen