Lagoversikt m/ skyttere
  Bekreftede skyttere
  Ikke bekreftede skyttere
Lagopsett for sesongen 2017 / 2018
Rustfrie Bergh : Backe Oppland
Ann Kristin Kjeldsrud (oppmann) Jan Olav Sagbakken (oppmann)
Gunnar Søreng Jostein Granseth
Bjarne Sveen Arnfinn Madsstuen
Torstein Berget Vidar Sleperud
Steinar Bakken Aage Embergsrud
Stine Hasvold Terje Holm
Dag Sørum
Stormark
Ingolf Haugerud (oppmann) Opplandske Betongindustri 1
Egil Sandvold Tormod Sveen (oppmann)
Harald Storsveen Ivar Sveen
Øystein Sandvold John Sveen
  Åge Rustestuen
Land Sag
Leif Tollefsrud (oppmann) Opplandske Betongindustri 2
Tommy Lihagen Ivar Terje Bergum (oppmann)
Per Olav Nyhus Trond Erling Andersen
Kjell Ivar Løvbrøtte Kåre Thomas Stensrud
Runar Haugerud Ola Strøm
Bjørn E. Andersen
Etnedal midt i
Thomas Bjørke (oppmann) Ungt og gammalt
Hans Solbrekken Ruud Svein E. Rustestuen
Anders Høitomt Hans Arve Rustestuen
Kåre Stubbene Idar Rustestuen
Kjell Ivar Haugen Rune Brattsveen
Gunnar Bergene
Kjetil Haugen Kistefos Møbler 1
Tommy Bjørke Lars Furuseth (oppmann)
Anders Bergene
VOKKS 1 Fredrik Johnsen
Terje Roen (oppmann) Kåre Thomas Stensrud
Paul Brandvold Mario Granvang
Kai A. Tøristuen
Gunnar Løkkebø Kistefos Møbler 2
Anders Hagenborg Audun Larsen (oppmann)
Roger Elton Solhaug
Team Torpa 1 Roar Loeng
Anne Beathe Bakken (oppmann) Geir Bjørkengen
Hans Morten Ulsakerhaugen Einar Hjellum
Lage Bakken
Helene Volehaugen Dokka Bilpleie - Esso
Kjell Arvid Briskodden Dag Morten Jonas (oppmann)
Einar Hasvold
Team Torpa 2 Carl Robert Hasvold
Aslak Bakke (oppmann) Daniel Rønsmoen
Halvard Bjørkeli Erik Søreng
Terje Nydahl Christian Sandberg
Lars Peder Tomter Bjørnar Ridderhaugen
Sondre Nydahl
Pål Skogen
Det er ikke tillatt å systematisk delta på mer enn ett lag i løpet av sesongen