50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 03.04.2019 21:28
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Ant.50 skiver
Helene Volehaugen Team Torpa 1 43 43 45 45 45 47 47 49 49 3 3 5 5 11 11 13 13                                 17
Sondre Nydahl Team Torpa 2 3 7 11                                                             3
Bjørn Einar Andersen Opplandske Betong 2 5 13 13                                                             3
Terje Holm Backe Oppland 49 7                                                               2
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 43 9                                                               2
Hans S. Ruud Team Torpa 1 5 9                                                               2
Vidar Sleperud Backe Oppland 7 13                                                               2
Anders Hagenborg Vokks 45                                                                 1
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh 47                                                                 1
Torstein Berget Rustfrie Bergh 47                                                                 1
Åge Rustestuen Opplandske Betong 1 5                                                                 1
Anne Beathe Bakken Team Torpa 2 9                                                                 1
Jan Olav Sagbakken Backe Oppland 11                                                                 1
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
SUM 50 SKIVER: 37