50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 23.01.2019 22:36
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Ant.50 skiver
Helene Volehaugen Team Torpa 1 43 43 45 45 45 47 47 49 49 3 3                                             11
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 43                                                                 1
Anders Hagenborg Vokks 45                                                                 1
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh 47                                                                 1
Torstein Berget Rustfrie Bergh 47                                                                 1
Terje Holm Backe Oppland 49                                                                 1
Sondre Nydahl Team Torpa 2 3                                                                 1
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
SUM 50 SKIVER: 17