50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 16.09.2018 18:47
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Ant.50 skiver
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
SUM 50 SKIVER: 0