50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 18.11.2018 20:13
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Ant.50 skiver
Helene Volehaugen Team Torpa 1 43 43 45 45 45                                                         5
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 43                                                                 1
Anders Hagenborg Vokks 45                                                                 1
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
SUM 50 SKIVER: 7