50 KLUBBEN
Følgende skyttere har oppnådd 50 poeng på en skive
Oppdatert 09.02.2018 20:53
De siste endringer er merket med grønn farge
Navn Lag Uke Ant.50 skiver
Helene Volehaugen Team Torpa 1 44 46 50 50 50 2 2 3                                                   8
Pål Skogen Team Torpa 2 48 50 3 4 6                                                         5
Kjell Arvid Briskodden Team Torpa 1 50 50                                                               2
Jan O. Sagbakken Backe Oppland 46 50                                                               2
Thomas Bjørke Etnedal midt i 2 4                                                               2
Ann Kristin Kjeldsrud Rustfrie Bergh 2 6                                                               2
Bjørn Erling Andersen Opplandske Betong 2 3 6                                                               2
Anne Beathe Bakken Team Torpa 1 46                                                                 1
Hans M. Ulsakerhaugen Team Torpa 1 46                                                                 1
Hans Solbrekken Ruud Etnedal midt i 48                                                                 1
Torstein Berget Rustfrie Bergh 2                                                                 1
Jostein Granseth Backe Oppland 3                                                                 1
Terje Holm Backe Oppland 3                                                                 1
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
                                                                      0
SUM 50 SKIVER: 29